Vaegnägijatele
Registratuur ja info:
Registratuur ja info:

Muutunud sisekorra reeglid Ida-Tallinna Keskhaiglas COVID-19 tingimustes

18.05.2022

Alates 18. maist 2022 on muutunud Ida-Tallinna Keskhaigla sisekorrareeglid, mis on ühtviisi kohustuslikud nii haigla patsientidele kui töötajatele. Hoidkem nii iseenda, kaaspatsientide kui ka meditsiinipersonali tervist.

Sisekorrareeglid Ida-Tallinna Keskhaiglas

Kaitsemaskide kandmine on kohustuslik vastuvõttudel, uuringutel ja protseduuridel haigla töötajaga lähikontaktis olles

 • Kõik haigla töötajad kannavad kaitsemaski, kui nad on patisendiga vahetus lähikontaktis. Samuti on kaitsemaski kandmine kohustuslik kõigile haiglas viibivatele patsientidele, kes on haigla töötajatega vahetus lähikontaktis.
 • Ambulatoorsele vastuvõtule või uuringule tulevad patsiendid peavad vastuvõtu- või uuringukabinetis kandma kaitsemaski. Kaitsemaske jagavad uuringu- või vastuvõtukabinettide töötajad. Kaitsemaskid ja käte antiseptikumid asuvad ka haigla kõikide välisuste juures.
 • Uuringutele suunatud statsionaarsed patsiendid peavad uuringukabinetis kandma kaitsemaski.
 • Kõik erakorralise meditsiini keskusesse pöörduvad patsiendid peavad kandma kaitsemaski.

Lähedase saatmine haiglas

 • Lubatud on saata kuni 14-aastast last ning füüsilise erivajadusega patsienti (v.a statsionaarne- ja päevaravi). Patsiendi saatjal on kohustus täita haiglas kehtivaid nõudeid.

Haigustunnustega on haiglas viibimine keelatud, v.a erakorralised ja perearsti saadetud patsiendid

 • Ägedale viirushaigusele iseloomulike tunnustega (köha, nohu, palavik) isikul on haigla ruumidesse sisenemine keelatud, välja arvatud juhul, kui ta on erakorralise meditsiini keskuse patsient või kui teda on analüüside ja uuringute tegemiseks haiglasse suunanud perearst.

Haiglas kehtib külastuskeeld, kuid lubatud on tuua pakke rohkem kui 2 päeva haiglas viibivatele patsientidele

 • Haiglas kehtib haiglaravil viibivate patsientide külastuskeeld. Patsiente on võimalik külastada vaid erandjuhtudel arsti eriloaga.
 • Kui patsient viibib haiglas rohkem kui 2 päeva, on lubatud tuua talle pakke. Pakid tuleb jätta vastava üksuse riidehoiu personali kätte.

Haiglas võib liikuda ainult oma osakonnas või suunduda uuringutele

 • Haiglaravil viibivatel patsientidel on lubatud liikuda ainult oma osakonna piires või koos saatjaga uuringutele ja protseduuridele.

Sisekorrareeglid naistekliinikus

 • Naistekliinikus kannavad haigla töötajad patsiendiga lähikontaktis olles kirurgilist maski või vajadusel respiraatorit.
 • Kõigil patsientidel on kohustus haigla töötajatega lähikontaktis olles kanda kirurgilist maski.
 • Erakorraliselt hospitaliseeritavaid patsiente testitakse SARS-CoV-2 suhtes PCR- testiga. Testi ei tehta viimase 3 kuu jooksul COVID-19 läbipõdenud patsiendile.
 • Hospitaliseeritavaid sünnitajaid (sh plaanilise keisrilõike ja sünnituse induktsiooni patsiente) ning rasedaid testitakse haiglas SARS-CoV-2 suhtes PCR- kiirtestiga.
 • Sünnitajat, kes maski kandmisest või testi tegemisest keeldub, loetakse potentsiaalselt nakkusohtlikuks patsiendiks ja sel juhul ei ole tugiisikul võimalik temaga koos sünnitusel osaleda.
 • Sünnituse juures võib viibida üks terve leibkonna liige. Naistekliinikus testitakse sünnituse juurde saabuvat pereliikmest tugiisikut tasuta antigeeni kiirtestiga. Antigeeni kiirtesti ei tehta tugiisikule, kes on viimase 3 kuu jooksul COVID-i läbi põdenud. Negatiivse antigeeni kiirtesti tulemuse korral lubatakse tugiisik sünnitustuppa.
 • Sünnitoetaja on lubatud leibkonna liikme asemel tugiisikuks, kui ta on terve ja teinud tasulise SARS-CoV-2 PCR-testi, mille tulemus on negatiivne.
 • Tugiisik või sünnitoetaja peavad kandma kirurgilist maski meditsiinipersonaliga lähikontaktis oleku ajal ja neil ei ole lubatud vahepealsel ajal haiglast lahkuda.