Vaegnägijatele
Registratuur:

Sotsiaalnõustamine

Ida-Tallinna Keskhaigla sotsiaaltöötaja nõustab ja toetab haiglas viibivaid patsiente ning nende lähedasi, vajadusel ka patsiendi tugivõrgustikku sotsiaalvaldkonda puudutavates küsimustes ravil viibimise ajal. Sotsiaaltöötaja aitab analüüsida patsiendi sotsiaalset olukorda ning võimaluste piirides abistab teda probleemide lahendamisel, et tagada maksimaalselt iseseisev toimetulek pärast haiglast lahkumist. 

Sotsiaaltöötaja nõustab ja toetab ainult haiglaravil viibivaid patsiente. Teenuse vajalikkuse üle otsustab haigla raviarst või õde. Kui Teil on sotsiaalvaldkonda puudutavaid küsimusi ja/või vajate nõustamist, siis andke sellest kindlasti teada oma raviarstile või õele.

Haigla sotsiaaltöötaja jagab infot

  • sotsiaalhoolekannet puudutavate seaduste kohta
  • riigi ja kohaliku omavalitsuse pakutavate teenuste/toetuste/hüvitiste ja nende taotlemise kohta
  • ravikindlustuse saamise kohta
  • hooldusteenuste kohta (koduõendus, hooldusravi jne)

Nõustab ja abistab

  • patsiendi haiguse või erivajadusega seotud raskuste ja probleemide (nt majanduslik olukord, eluaseme puudumine, tööprobleemide, perevägivald jms) korral haiglaravi vältel ning valikuvõimaluste osas haiglast väljakirjutamisel
  • patsiente sobivate teenuste ja toetuste leidmisel ning asjaajamisel (nt dokumentide taotlemisel ja vormistamisel)
  • patsiendi kojumineku organiseerimisel (nt vajalike sotsiaalteenuste korraldamine edasise koduse toimetuleku tagamiseks, info tasulise transporditeenuse kohta)
  • vältimatu sotsiaalabi korraldamisel (nt öömaja/varjupaiga koha leidmisel ja/või riideabi organiseerimisel jms)

Rohkem infot

Kohaliku omavalituse sotsiaalteenused

Riigi sotsiaalteenused

Eesti Töötukassa toetused ja teenused

Eesti Tervisekassa toetused ja teenused

Nõuandetelefonid