Vaegnägijatele
Registratuur ja info:
Registratuur ja info:

Patsientide nõukoda

 

PNKlogo

Ida-Tallinna Keskhaigla patsientide nõukoda on 2023. aasta septembris tööd alustanud vabatahtlik, patsiente ja nende lähedaste esindajaid koondav nõuandev kogu haiglale. Nõukoja eesmärk on kujundada patsientide ja nende lähedaste kaasamise kaudu inimkesksemaid patsienditeekondasid ning teenuseid, et tagada patsientide rahulolu haiglas.

Nõukoja ülesanneteks on patsiendi vaate andmine haigla sise- ja väliskommunikatsiooni korraldamisele, erinevate teenuste ja patsienditeekondade disainimisel ning elanikonnale suunatud koolituste ja teiste tervisehariduslike tegevuste algatamiseks.

Patsientide nõukoja liikmed 15.09.2023 seisuga on Avo Hein (nõukoja esimees), Hele-Riin Hunt (nõukoja aseesimees), Kadri Penjam, Laine Siim, Lea Lumi, Liina Daum, Mai Olde, Mihhail Vladislavlev ja Signe Valgemäe. Ida-Tallinna Keskhaigla esindajad Kätlin Pallo, Lea Karik ja Ülle Rohi.

Lisaküsimused patsientide nõukoja töö kohta: patsientidenoukoda [at] itk.ee

Kohtumiste kokkuvõtted:

2023

14. novembri kohtumisel arutleti elanikkonnale suunatud tervisealaste koolituste teemadel. Ülevaate tehtust ja järgmise aasta plaanidest tegi ITK koolitusosakond. Lisaks tutvustas haigla klienditeenidusjuht tervishoiuteenuste struktuuri ja teenustele saamise viise. 

10. oktoobri koosolekul anti ülevaade haigla kodulehe arendustest ja külastatavusest ning patsientide esindajad arutlesid info kättesaadavuse ja infoliikumise parendamise üle. Toimus ka patsientide tagasiside- ja rahulolu uuringu tulemuste tutvustus ning arutelu.

15. septembril, nõukoja esimesel koosolekul andis haigla juhatuse esimees Tarmo Bakler ülevaate haiglast. Ülle Rohi tutvustas patsientide nõukoja ellu kutsumise tausta ning seost ülemaailmse patsiendiohutuse päevaga, mille keskseks teemaks on käesoleval aastal patsientide kaasamine patsiendiohutuse nimel. Sissejuhatavate teemade järel rääkis haigla omapoolsetest ootustest nõukojale ning liikmed jagasid enda ootusi nii nõukojale, kui haiglale ja tervishoiusüsteemile laiemalt. Patsientide nõukoja põhimääruse kavandi, sh töökorralduse arutelu järgselt valiti nõukoja esimees ja aseesimees ning lepiti kokku 2023. ja 2024. aasta kohtumiste ajakava ning teemad.

PNK kohtumine. Ümber laua istuvad PNK liikmed.