Vaegnägijatele
Registratuur ja info:
Registratuur ja info:

Mais saavad statsionaarsel ravil olnud patsiendid osaleda rahulolu-uuringus

Taas on patsientidel võimalik anda hinnang haigla tööle, täites meie kodulehel rahulolu-uuringu küsimustiku.

Ida-Tallinna Keskhaigla

Ootame osalema patsiente, kes viibivad maikuu jooksul statsionaarsel haiglaravil. Uuringu eesmärgiks on välja selgitada patsientide rahulolu raviteenuste ning haiglaraviga Ida-Tallinna Keskhaiglas.

Patsientide tagasisidest saame väärtuslikku infot selle kohta, kuidas patsiendid meie haigla tööd hindavad ja mida saaksime tulevikus oma töökorralduses parandada.

Hindamise aluseks on eesti- ja venekeelne küsimustik, milles palutakse anda tagasisidet järgmistes punktides: haiglasse saabumine, haiglaravi kvaliteet, rahulolu raviarstiga, rahulolu õdede/ämmaemandate tööga ning tagasiside haiglale üldiselt.

Saadud vastuste analüüsi käigus selgitatakse patsientide rahulolu mõjutavad tegurid nii haigla kui ka osakondade lõikes. Samuti vaadeldakse seoseid rahuolutegurite ning patsiendi sotsiaaldemograafiliste näitajate vahel.

Küsimustiku täitmine on anonüümne ning võtab aega mõne minuti. Andmeid kasutatakse üldistatult.

Küsimustik on avatud kuni 10.06.2021.

Küsimustik telefonis või tahvelarvutis täitmiseks:
https://bella.haigekassa.ee/apex/f?p=120:1

Küsimustik arvutis täitmiseks:
https://bella.haigekassa.ee/apex/f?p=115:1

Lisaküsimuste korral palume saata kiri aadressile: kvaliteet [at] itk.ee