Vaegnägijatele
Registratuur:

Voodipäevatasu

Statsionaarsel ravil viibivad patsiendid peavad tasuma voodipäevatasu 2,5 eurot iga alanud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 10 kalendripäeva eest ühe haigusjuhtumi korral. Kui patsient saadetakse haigla raviosakonnast haigla taastusraviosakonda, algab uus haigusjuhtum.

Voodipäevatasu ei võeta:

  • ravikindlustamata patsientidelt;
  • raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi osutamisel;
  • statsionaarse eriarstiabi osutamisel alla 19-aastasele isikule;
  • intensiivravi osutamisel;
  • päevaravi- ja päevakirurgiateenuse osutamisel;
  • iseseisva statsionaarse õendusabi osutamisel;
  • omaosalusega statsionaarse taastusravi osutamisel;
  • tasulise statsionaarse tervishoiuteenuse osutamisel;
  • statsionaarse keemiaravi osutamisel;
  • korduvhospitaliseerimise korral kuni 30 päeva jooksul esmase hospitaliseerimise lõpust, juhul kui korduvhospitaliseerimise põhjuseks on ITK-s tekkinud ravitüsistus;
  • alla üheaastase lapse hooldajana viibimisel haiglas;
  • patsiendi surma korral ravil viibimise ajal.

Iseseisva statsionaarse õendusabi omaosalus on 21,79 eurot voodipäeva eest.

Voodipäevatasu saate tasuda  kõikides haigla registratuurides sularahas või pangakaardiga. Arvet saab erandkorras tasuda ka pangaülekandega või patsiendiportaalis iPatsient.

Maksetähtaja ületamisel saadame Teile meeldetuletuse ning makse mittelaekumisel on meil õigus loovutada nõue inkassoteenust osutavale ettevõttele. Ebamugavuste vältimiseks palume tasuda arve õigeaegselt.

Voodipäevatasu on kehtestatud ravikindlustuse seaduse § 71 alusel Aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla nõukogu 18. veebruari 2013. a otsusega.