Vaegnägijatele
Registratuur:
Registratuur:

Töökorralduse muudatused Ida-Tallinna Keskhaiglas suurõnnetuse õppuse TERVEX 2023 ajal 19. mail

17.05.2023
ITK Erakorralise Meditsiini Keskus

19. mail toimub Ida-Tallinna Keskhaiglas masskannatanute käsitlemise õppus TERVEX 2023, õppuse toimumise ajal on ITK võimekus kiirabiga saabuvate patsientide käsitlemisel piiratud ajavahemikus kella 6.00-14.00.

Kiirabi viib ITK piirkonna patsiendid Lääne-Tallinna Keskhaigla või PERHi EMO-sse. Võimalusel palume patsientidel vältida Erakorralise Meditsiini Keskusesse tulekut ajavahemikus 6.00-12.00.

Tavapäraselt jätkavad tööd haigla silmakliinik ja naistekliinik, nende erialade erakorraliste patsientide ja sünnitajate vastuvõtmises muudatusi ei ole.

Ambulatoorsed vastuvõtud (eriarstid, eriõed) toimuvad tavapäraselt.

Palume mõistvat suhtumist seoses ajutise muudatusega töökorralduses.

TERVEX 2023 on osa Kaitseväe suurõppusest Kevadtorm 2023. Õppusel osalevad kaitseväelased („patsiendid“), vaatlejad, hindajad, meedia. Õppuse eesmärk on kontrollida haigla kriisiplaani toimimist ja harjutada läbi masskannatanutega sündmuse lahendamine. Läbi mängitakse haigla, sh kriisimeeskonna ja operatiivstaabi koostöö suurõnnetuse korral ning harjutatakse masskannatanute käsitlemist haiglas.