Vaegnägijatele
Registratuur:
Registratuur:

Head ämmaemandate päeva!

05.05.2022

Täna, 5. mail on rahvusvaheline ämmaemandate päev. Jagama ämmaemandate mõtteid tööst ja tegemistest naistekliinikus. Me täname teid kõiki, armsad ämmaemandad – südamega tehtud töö eest ja soovime, et see päev oleks teile meeldiv ja rõõmus!

Ämmaemandad Ida-Tallinna Keskhaiglas

Täna, 5. mail on rahvusvaheline ämmaemandate päev. Jagama ämmaemandate mõtteid tööst ja tegemistest naistekliinikus. Me täname teid kõiki, armsad ämmaemandad – südamega tehtud töö eest ja soovime, et see päev oleks teile meeldiv ja rõõmus!

Leili Pärnpuu, töötanud ITK naistekliinikus ämmaemandana 21 aastat

Mis sind töö juures rõõmustab ja inspireerib? 

Ma armastan oma tööd, mulle meeldib väga ämmaemandana töötada. See on minu tõeline tööalane kirg ja kutsumus juba 40 aastat. Ämmaemanda roll on aidata ja toetada oma professionaalsete oskuste ja teadmistega naisi raseduse ja sünnitamise ajal, aga ka pärast sünnitust. Teeme kõik selleks, et naised tunneksid end kogu protsessi ajal hästi ja turvaliselt ning hoituna.

Kuidas on muutunud tänapäeval ämmaemanda töö sisu ja ühiskond tervikuna?

Pikaajalise kogemuse põhjal saan öelda, et tänapäeva ühiskonnas on naised muutunud teadlikumaks ning hoolivad enam enda tervisest ning valmistuvad paremini loomulikuks, aktiivseks sünnituseks.

Mulle meeldivad väga tänapäeva naised, kes on rasedust planeerides ja raseduse ajal teadlikud ja positiivse ellusuhtumisega. Ämmaemandajana on meie roll julgustada, toetada ja selgitada naistele lähemalt raseduse ajal tehtavaid uuringuid ja analüüse, samuti seda, kuidas olla valmis aktiivseks ja loomulikuks sünnitamiseks ning ka sünnitusjärgseks perioodiks.

Millist ilusat mõtet või ideed laiemas mõttes soovid jagada Eestimaal elavate naistega?

Mulle meeldib mõte „Kui naine on terve, on terve kogu ühiskond“. Armsad naised, väärtustage end ja leidke aega iseendale. Olge positiivsed, sest kui teil on hea meeleolu ja enesetunne, on tervel teie perel hea olla ja kõik tunnevad end hästi ja rõõmsana!

 

Aive Jürgenson, töötanud ITK naistekliinikus ämmaemandana 18 aastat

Mis sind töö juures rõõmustab ja inspireerib? 

Mulle meeldib ämmaemanda töö juures kõik: naised, lapsed, pered, kolleegid, sünnituse protsess, sünd ja ka sünnitusele järgnev periood. Teen iga päev tööd, mis mind rõõmustab ja inspireerib!

Kuidas on muutunud tänapäeval ämmaemanda töö sisu ja ühiskond tervikuna?

Sellele küsimusele on keeruline vastata, sest ma ei tähtsustaks oma tööd üle. Lapsed sünnivad ju ikka maailma, nagu nad alati sündinud on. Rasedus ja sünnitus on väike osa lapse saamise ja kasvatamise protsessist. Teiselt poolt ei oska ma seda muutust millegagi võrrelda, sest 27 aastat tagasi, kui minu enda poeg sündis, oli meie olmeline elukeskkond võib-olla kehvem, aga kõik muu oli sama nagu tänapäeval. Ämmaemand teeb sama tööd, mida on alati teinud– ta on toeks ja abiks naistele ja peredele tervikuna raseduse ja sünnituse ajal ning sünnitusjärgses protsessis.

Usaldage meid, sest suures haiglas teevad ämmaemandad, arstid, lastearstid ja kõik teised eriala spetsialistid igakülgset koostööd.

Millist ilusat mõtet või ideed laiemas mõttes soovid jagada Eestimaal elavate naistega?

Armsad naised, usaldage ennast, usaldage elu tervikuna ja oma valikuid siin elus!

 

Minni-Triin Kasemets, töötanud ITK naistekliinikus ämmaemandana 14 aastat

Mis sind töö juures rõõmustab ja inspireerib? 

Ämmaemandaks olemine ei ole lihtsalt töö, vaid kutsumus ja sisemine inspiratsioon. Meie töö on puhas rõõm, sest aitame alustada inimese elu, osaleda sünni juures. See on kirjeldamatu tunne, kui „uus elu“ su kätele tuleb ning sa saad aidata ja toetada. Kindlasti on oluline, et meid ja ämmaemanda tööd tervikuna usaldataks. Lisaks on kõige aluseks alati koostöö.

Kuidas on muutunud tänapäeval ämmaemanda töö sisu ja ühiskond tervikuna?

Lapse sünd on imeline ja iga lapse sünd on eriline. Olemuselt on jäänud kõik samaks. Ämmaemand aitab oma professionaalsete oskuste ja teadmistega naisi sünnitamise juures. Ämmaemandad kasutavad kõiki oma meditsiinilisi teadmisi ja oskusi, panevad mängu kogu oma hingejõu ja energia, et naisi sünnitegevusel toetada, nõustada ja aidata parimal viisil. Toetame ja nõustame sünnitamise protsessis naisi, kogu peret ja ka teisi tugiisikuid.

Millist ilusat mõtet või ideed laiemas mõttes soovid jagada Eestimaal elavate naistega?

Soovin, et kõik inimesed oleksid hoitud ja kõik tunneksid end meie ühiskonnas hästi ja turvaliselt. Minu soov on, et kõiki inimesi koheldaks ühiskonnas võrdselt, vaatamata soole, vanusele, nahavärvile, usule ja orientatsioonile.

 

Kaidi Laid, töötanud ITK naistekliinikus ämmaemandana 19 aastat

Mis sind töö juures rõõmustab ja inspireerib?

Mind rõõmustab ja inspireerib pere positiivne tagasiside ning meeldiv ja tore suhtumine ämmaemanda ja pere vahelisse koostöösse.

Mul on alati hea tunne töölt ära minnes, kui tean, et olen saanud aidata peret väga põhjalikult ja kõik on hästi. Ja kui ma hommikul end peegli ees tööle sätin ja tunnen, et süda on eesootava päevaga rahul, siis järelikult olen õige ameti valinud. Teen eluliselt olulist tööd.

Kuidas on muutunud tänapäeval ämmaemanda töö sisu ja ühiskond tervikuna?

Ämmaemanda töö on üsnagi perekeskseks muutunud. Peab oskama leida tasakaalu haigla tingimuste ja pere soovide vahel.

Millist ilusat mõtet või ideed laiemas mõttes soovid jagada Eestimaal elavatele inimestele?

Armsad pered, usaldage haiglas ämmaemandaid ja teisi spetsialiste, kes teiega tegelevad. Meie kõigi soov on, et sünnitus kulgeks sujuvalt ning vähem valusalt ja vaevata. Kõige suurem ja olulisem soov on, et ema ja laps oleksid mõlemad terved ja naudiksid koosolemist ja koos kasvamist.

 

Kristin Tarasov, töötanud ITK naistekliinikus ämmaemandana 4 aastat

Mis sind töö juures rõõmustab ja inspireerib?

Ämmaemandatel on võimalus olla naiste kõrval nii elu ilusatel kui ka habrastel hetkedel. Emotsioonid, mis puudutavad meie tööd, on alati siirad ja vahetud. Emotsioonidel võib olla kaks poolt – suur rõõm, ootusärevus ja õnnetunne, aga ka valu ja kurbus, tunded, mis käivad kahjuks samuti ämmaemanda tööga kaasas. Oluline on aga see, et alles jääb lootus uuele algusele ja see annab meie tööle helge varjundi.

Millist ilusat mõtet või ideed laiemas mõttes soovid jagada Eestimaal elavate naistega?

Maailm on muutlik ning seda oleme viimastel aastatel väga vahetult tunda saanud, oleme saanud tõestust, et nii mõndagi ei saa võtta iseenesest mõistetavana. Armas kolleeg jagas minuga hiljuti Martin Luther öeldut: „Kui ka maailma lõpp tuleks homme, tahan ma täna istutada õunapuu.“ ning ma olen seda ilusat mõtet püüdnud neil ärevatel aegadel endaga kaasas kanda.

 

Kirlin Meejärv, töötanud ITK naistekliinikus ämmaemandana 5 aastat

Mis sind töö juures rõõmustab ja inspireerib? 

Armastus oma töö vastu innustab ja motiveerib mind ning paneb pühenduma. Ämmaemanda töö on mitmekülgne ja huvitav amet, kus ei hakka kunagi igav, ning meie ametiga kaasneb elukestev õpe. Mulle on suur privileeg ja rõõm olla perede kõrval nii erilistel ja kordumatutel eluhetkedel, nagu on seda inimese sünd.

Kuidas on muutunud tänapäeval ämmaemanda töö sisu ja ühiskond tervikuna?

Ämmaemanda töö on aastatega palju muutunud. Tervishoiu mitmekülgse ja kiire arengu taustal, on kasvanud nii tööülesannete hulk kui ka pädevuse piirid. Mulle meeldib näha, et ämmaemanda töö muutub ajas personaalsemaks ja perekesksemaks.

Millist ilusat mõtet või ideed laiemas mõttes soovid jagada Eestimaal elavate naistega?

Kuigi maailmas on toimunud palju muutuseid, on ämmaemanda põhiülesanne läbi sajandite püsinud sama – olla naise kõrval, teda kuulata, toetada ja abistada terve elukaare vältel.

 

Jane Kirsipuu, töötanud ITK naistekliinikus ämmaemandana 4 aastat

Mis sind töö juures rõõmustab ja inspireerib?

Töö juures rõõmustab mind kõige enam see, et oma teadmiste ja nõuannetega saan naistele toeks olla elu ühel kõige keerukamal, kuid samas ka kõige imelisemal teekonnal. Mind inspireerib perede tänulikkus, nende siiras rõõm emaks-isaks saamisel. Naudin oma tööd väga!

Kuidas on muutunud tänapäeval ämmaemanda töö sisu ja ühiskond tervikuna?

Ämmaemanda töö ja ka ühiskond tervikuna on tänapäeval muutunud meditsiinipõhisemaks, kuid siiski peame arvestama, et iga sünnitus on individuaalne, iga naine on erinev ning iga teekond emaks saamisel on erinev, ühel keerulisem kui teisel.

Millist ilusat mõtet või ideed laiemas mõttes soovid jagada Eestimaal elavate naistega?

Iga naine on eriline! Mõnikord tunnen, et naistena seame endale liiga kõrged nõudmised ja eesmärgid – kõik meie elus peab olema ideaalne, läbimõeldud ja planeeritud. Elule annab värvi ja vabadust, kui lisame sinna natuke rohkem spontaansust. Naudime väikseid ja rõõmsaid asju ning püüame elada hetkes!