Vaegnägijatele
Registratuur ja info:

Arst-resident

Meie haiglas on loodud kaasaegsed tingimused õppe-, teadus- ja arendustööks ning siin on võimalik läbida erialatsükleid enamikus residentuuriprogrammides. Lisaks kliinilisele tööle soodustame ja isegi ootame Sinult osalemist mõnes teadus- või õppeprojektis. Usume, et see aitab kaasa nii meie tervishoiutöötajate ühtekuuluvustunde kui ka erialase identiteedi kujunemisele.

Pea meeles

  • Residentuurikoha taotlemisel lähtu ülikoolipoolsest korraldusest. Mõni erialaprogramm toetab personaalseid kokkuleppeid baasasutustega, mõnes erialaprogrammis koordineerib seda tööd eriala üldjuhendaja. Kui vajad selles osas nõu, pöördu meie residentuuri ja praktika üldkoordinaatori Kristi Voll poole, kristi.voll [at] itk.ee, tel 606 7733,  58 867 441
  • Haigla võimaluste kohta täpsustava informatsiooni saamiseks pöördu kliiniku koordinaatori või üldkoordinaatori poole.
  • Haiglas toimuvate teadus- ja õppeprojektidega saad end kurssi viia ITK teadustegevuse leheküljel

Enne residentuuritsükli algust sõlmitakse iga arst-residendiga tööleping. Lepingu sõlmimiseks võtab personalitöötaja arst-residendiga vähemalt üks kuu enne residentuuritsükli algust e-posti või telefoni teel ühendust ja teavitab lepingu sõlmimise vajadusest.

Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • arsti diplom
  • registreerimistõend (D-kood)
  • isikut tõendava dokumendi koopia
  • tervisetõend
  • dokumendifoto

Esmakordselt ITK-s residentuuri alustavale residendile toimuvad sissejuhatavad juhendamised – n-ö tuutoritunnid. Juhendamine toimub esimesel residentuuripäeval.

Võta infotundi kaasa kehtiv tervisetõend või selle koopia. Ilma tervisetõendit esitamata ei saa me Sind kliinilisele tööle lubada!

Pärast infotundi alustadki kliinilist tööd vastavalt haigla residentuuri üldkoordinaatori  saadetud infole või rotatsioonikavale ning seda juba konkreetses kliinikus ja keskuses.

Küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil personaliosakond [at] itk.ee

Kontaktivorm