Vaegnägijatele
Registratuur ja info:

Logopeedi vastuvõtt

Logopeed tegeleb patsiendi kommunikatsioonivõime, s.t suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse, hääldustäpsuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise arendamise ja/või parandamisega; neelamisfunktsiooni taastamisega.

Logopeed hindab kõne erinevaid külgi (sõnavara, hääldust, eneseväljendusoskust, grammatikat, kõnemõistmist, suhtlusoskusi ning spetsiifilisi probleeme, nagu nt kogeluse, häälehäire, neelamishäire raskusastet). Logopeed tegeleb ka kommunikatsiooni- ja/või neelamishäirega isiku lähedaste ning vajadusel teiste erialade spetsialistide nõustamine.

Teenus on tasuline, meditsiinilistel näidustustel tasub teenuse eest Eesti Haigekassa.