Vaegnägijatele
Registratuur ja info:

Õpetav arst

Õpetamine on kliinilise töö lahutamatu osa, ent ilmselt iga tervishoiutöötaja teab, kui keeruline on selleks leida vajalikku aega ja energiat. “Õpetava arsti” algatus on Ida-Tallinna Keskhaigla vastus sellele probleemile. 

Õpetav arst on eriarsti lisaroll, mis annab reaalse võimaluse ja vajaliku toe pühenduda õppetöö arendamisele ja läbiviimisele meie haiglas. Näiteks tagab see arstile õppetegevuseks kaitstud aja – et õppetöö ei peaks pidevalt konkureerima kliinilise tööga ja et kvaliteetne õppetegevus oleks seega jätkusuutlik. Samuti seab õpetava arsti roll selged nõuded õpetamisalastele pädevustele ja kogemustele, eesmärgiks nii õppetöö kui ka arsti enda pidev areng. ITK-s usume, et kvaliteetne haridus on kvaliteetse arstiabi alus!

Täna pakume seda võimalust eriarstidele – kliinilise eriala omandanud arstidele, kes juba tegelevad erinevate õppeprojektidega või soovivad nendega alustada. Praktilise kogemuse kasvades on kavas kontseptsiooni laiendada, näiteks võttes fookusesse ka teadustegevuse ning laiendades võimalust teistelegi tervishoiutöötajatele, sh õdedele ja ämmaemandatele. ITK-s õpetava arsti rolli asunud juba 8 eriarsti!

Õpetava arsti töö loob uusi meeskondi ja võrgustikke

Oma tegevuses moodustavad õpetavad arstid meie haiglas ainulaadseid koostöövõrgustikke. Võrgustike aluseks on arendussuunad ehk haiglaülesed tegevussuunad, rakendamaks uusi õppemeetodeid või laiendamaks mingi õppemeetodi senist kogemust ja kasutamist ITK-s. Arendussuundadel töötavad multidistsiplinaarsed meeskonnad, mis koosnevad eri keskuste ja kliinikute õpetavatest arstidest.

Esimesteks arendussuundadeks õpetavate arstide algatuses on:

  • Residentide seminarid
  • Simulatsioonõpe
  • Juhendajate koolitamine
  • eHL-i haigusjuhtude andmebaas

Fookuses on juhtimine

Õpetava arsti ülesanne ja pädevus on arendussuuna (kaas)juhtimine ja edasiviimine, näiteks simulatsioonõppe laialdasem kasutuselevõtt ning selle kvaliteedi uuele tasemele viimine. Seetõttu on erilise tähelepanu all õpetavate arstide endi toetamine ja arendamine –  et nad saaks oma töös olla parimad. Õpetavad arstid kaasavad enda töösse teisi eriarste ja spetsialiste ning nõustavad neid parimate hariduslike praktikate ja õppemeetodite alal. 

Töötajad

Airi Tark
Airi Tark
üldkirurg-juhtivarst, õpetav arst (simulatsioon, residentide seminarid)
Andres Šavel
Andres Šavel
ortopeed, õpetav arst (residentide seminarid)
Julius Juurmaa
Julius Juurmaa
radioloog, õpetav arst (juhendajate koolitamine, residentide seminarid)
E-post:
julius.juurmaa [at] itk.ee
Kadri Margus
Kadri Margus
pediaater-juhtivarst, õpetav arst (juhendajate koolitamine, simulatsioon)
Kati Korjus foto
Kati Korjus
pediaater, õpetav arst (residentide seminarid)
Kristiina Truupõld
Kristiina Truupõld
neuroloog, õpetav arst (residentide seminarid)
Tiia Elvre
Tiia Elvre
radioloog-juhtivarst, õpetav arst (residentide seminarid)
Urmo Kiitman
Urmo Kiitam
kardioloog, õpetav arst (residentide seminarid)