Vaegnägijatele
Registratuur ja info:

Projektid

Pilootprojekt „Abivahendite võimaldamine tööealistele ilma puude ja töövõime languseta“ ▼

Connected Health klastri ühisarendusprojektid ▼


Pilootprojekt „Abivahendite võimaldamine tööealistele ilma puude ja töövõime languseta“

Oleme kaasatud Sotsiaalkindlustusameti ja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti „Abivahendite võimaldamine tööealistele ilma puude ja töövõime languseta“. Projekti kestus: 1. jaanuar kuni 30. juuni 2021.

Projektis saavad osaleda kõik 16–63 aasta vanused inimesed, kellel:

  • ei ole tuvastatud puuet ega töövõime langust;

  • perearst, eriarst, õde, füsioterapeut, tegevusterapeut, ämmaemand või optometrist on tuvastanud abivahendi vajaduse ja väljastanud abivahendi tõendi;

  • on pooleli puude ja/või töövõime hindamise protsess.

Abivahendite võimaldamise aluseks on kehtiv abivahendite loetelu (01.10.2020), mille alusel saab soetada kõiki loetelus olevaid abivahendeid vastavalt sätestatud tingimustele.

Samuti on pilootprojektis osaleda soovival inimesel võimalik taotleda abivahendit erimenetluse kaudu.

Pilootprojekt ei hõlma sihtgruppi, kellele Sotsiaalhoolekande seaduse § 47 alusel võimaldatakse rinna- ja silmaproteeside ning kuulmisabivahendite soetamist kuulmislangusega alates 30 dB.

Samad reeglid jäävad kehtima kõikidele senistele õigustatud isikutele, kellel on õigus saada abivahendeid riigipoolse soodustusega.

Abivahendite korralduse ja pilootprojekti kohta leiab rohkem infot Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt.

Pilootprojekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine" raames.


Connected Health klastri ühisarendusprojektid

Kuulume Connected Health klastrisse, mis on tervisega seotud osapoolte kogukond Eestis, kelle ühiseks eesmärgiks on luua koos uusi teenuseid ja tooteid, mis lahendaksid tervisevaldkonna probleeme.

Klastri missioon on tõsta Eesti tervisevaldkonna ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet, kasutades selleks tehnoloogiast, ettevõtluskeskkonnast ja koostööst tulenevaid võimalusi.

Connected Health klastri projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond EAS-i klastrite arendamise toetusmeetmest 600 000 euro ulatuses.

Iseteeninduslahendus patsientidele

Oleme juhtpartner Connected Health klastri ühisarendusprojektis „Iseteeninduslahendus patsientidele“. Projekti panustavad ka Nortal AS ja sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum. Arendusprojekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond 50 000 euro ulatuses.

Arenduse tulemusena luuakse patsientidele ambulatoorsele vastuvõtule registreerimiseks iseteeninduslahendus, mida patsient saab kasutada oma seadmes või haigla registratuuridesse paigaldatud iseteeninduskioskites.

Dermtest on Call (Pildivaatur+) pildivahetustugi kaugvastuvõtule

Oleme partner Connected Health klastri ühisarendusprojektis „Dermtest on Call – pildivahetustugi kaugvastuvõtule“. Projekti juhtpartner on Dermtest OÜ. Arendusprojekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond 20 383,50 euro ulatuses.

Arenduse tulemusena on valminud turvaline kanal patsiendile, mille kaudu edastada arstile pilte oma nahaprobleemidest. Pildid salvestuvad patsiendi haiguslukku ja neid saab kasutada kaugvastuvõttudel nii tava- kui eriolukorras.

Logod