Külastusajad

TÄHELEPANU! Ida-Tallinna Keskhaiglas kehtib ajutine patsientide külastamiskeeld.

Seoses gripi ja ülemiste hingamisteede viirushaiguste ulatusliku levikuga palub Ida-Tallinna Keskhaigla haiglaravil viibivaid patsiente mitte külastada.

Patsientide külastamine on ajutiselt keelatud kõikides haigla üksustes.

Pakkide ja väikesaadetiste toomine patsientidele on lubatud, kuid need tuleb jätta haigla riidehoiutöötaja kätte, kust need toimetatakse edasi haiglaravil olijatele. Pakid palume varustada patsiendi nime ja osakonna nimetusega.

Täname mõistva suhtumise eest!

Ida-Tallinna Keskhaigla üksustes kehtivad ühtsed külastusajad:

Tööpäevadel 15.00–19.00

Puhkepäevadel 12.00–19.00

Külastajatel palume üleriided jätta garderoobi.
Kui patsient viibib intensiivravi palatis, tuleb külastamine valvepersonaliga eelnevalt kokku leppida.

Vaata ka informatsiooni üksuste kohta Kontakt-Üldkontakt lehelt.

Osakondade telefoninumbrid leiad lehelt Kontakt-Valvetelefonid.